„За селяните” от Дончо ЦОНЧЕВ

В полусън се поклоних дълбоко на ръцете, от които идва всичко на масата ~ „За селяните” от Дончо ЦОНЧЕВ
В полусън се поклоних дълбоко на ръцете, от които идва всичко на масата ~ „За селяните” от Дончо ЦОНЧЕВ