14 ДКЦ в София

Рени Стойкова, която на 81 години продължава да коригира изкривената стойка на децата
Рени Стойкова, която на 81 години продължава да коригира изкривената стойка на децата