14 септември

На 14 септември денят и нощта се кръстосват ╫ КРЪСТОВДЕН
На 14 септември денят и нощта се кръстосват ╫ КРЪСТОВДЕН