2015,

Мъже и жени гмуркачи разперват ръце, за да полетят от скалите!
Мъже и жени гмуркачи разперват ръце, за да полетят от скалите!