22 септември

И полетяла Есента над градини, полета и лозя с вълшебния си шал...
И полетяла Есента над градини, полета и лозя с вълшебния си шал...