9/11

Четириногите герои от 11-ти септември 2001
Четириногите герои от 11-ти септември 2001