Адриан

Повечето хора са непостоянни както в доброто, така и в злото ♠ Император АДРИАН
Повечето хора са непостоянни както в доброто, така и в злото ♠ Император АДРИАН