Ако имам дъщеря

Ако имам дъщеря...
Ако имам дъщеря...