Ако ти знаеше

Жената е единственото създание, способно да обича безкористно ~ Елчин САФАРЛИ
Жената е единственото създание, способно да обича безкористно ~ Елчин САФАРЛИ