Александър Балабанов Мисли върху нашата анархия

Всичката смисъл на живота не е стомахът, а главата и сърцето ~ Александър БАЛАБАНОВ
Всичката смисъл на живота не е стомахът, а главата и сърцето ~ Александър БАЛАБАНОВ