Александър НИКИФОРОВ

Няма човек, недостоен за любов, всеки е в правото си да се надява, че ще обича и ще бъде обичан
Няма човек, недостоен за любов, всеки е в правото си да се надява, че ще обича и ще бъде обичан