Амос Оз

Започнеш ли да обясняваш, значи нещо се е объркало ~ Амос ОЗ
Започнеш ли да обясняваш, значи нещо се е объркало ~ Амос ОЗ