Английски реализъм

Господ е англичанин и най-вероятно е получил образованието си в Итън…
Господ е англичанин и най-вероятно е получил образованието си в Итън…