антигерой

Умният човек изобщо не може сериозно да стане нещо, а нещо става глупакът ~ Фьодор ДОСТОЕВСКИ
Умният човек изобщо не може сериозно да стане нещо, а нещо става глупакът ~ Фьодор ДОСТОЕВСКИ