апокриф

Ходене на Богородица по мъките
Ходене на Богородица по мъките