Ареопагитика

Един мъдър човек ще извлече по-голяма полза от кухия памфлет, отколкото един глупак от Св. Писание | Джон МИЛТЪН
Един мъдър човек ще извлече по-голяма полза от кухия памфлет, отколкото един глупак от Св. Писание | Джон МИЛТЪН