Артур ЯНОВ

Неврозата включва да бъдеш това, което не си, за да получиш това, което не съществува ~ Артур ЯНОВ
Неврозата включва да бъдеш това, което не си, за да получиш това, което не съществува ~ Артур ЯНОВ