Атон

Дръж съзнанието си в сърцето си и събирай там всички сили на душата и тялото ╫ Светител ТЕОФАН Затворник
Дръж съзнанието си в сърцето си и събирай там всички сили на душата и тялото ╫ Светител ТЕОФАН Затворник