Айн Ранд за човешкия живот

Да бъде нравствен, желае единствено човекът, който желае да живее ~ Айн РАНД
Да бъде нравствен, желае единствено човекът, който желае да живее ~ Айн РАНД