Айн Ранд за съществуването и несъществуването

Да бъде нравствен, желае единствено човекът, който желае да живее ~ Айн РАНД
Да бъде нравствен, желае единствено човекът, който желае да живее ~ Айн РАНД