Бъди най-добрата версия на себе си

Не пропилявайте живота си напразно, опитвайки се да живеете разумно | Дан ВАЛДШМИД
Не пропилявайте живота си напразно, опитвайки се да живеете разумно | Дан ВАЛДШМИД