българите и чувството за хумор

Хората и котка си не вземат от Габрово, а той жена домъкна! ~ ЧУДОМИР
Хората и котка си не вземат от Габрово, а той жена домъкна! ~ ЧУДОМИР