българската писменост

И даже и Кирил и Методий (о ужас!) не били българи, а гърци! ~ Иван ВАЗОВ
И даже и Кирил и Методий (о ужас!) не били българи, а гърци! ~ Иван ВАЗОВ