български думи

Стари думи - от старо злато, с голяма сила в тях ♥ Стопанката на Господ
Стари думи - от старо злато, с голяма сила в тях ♥ Стопанката на Господ