Бен КИНГСЛИ

На всички нас, някой ден ни предстои да кажем: „Колко си прекрасен, Господи!” | Сър Бен КИНГСЛИ
На всички нас, някой ден ни предстои да кажем: „Колко си прекрасен, Господи!” | Сър Бен КИНГСЛИ