Бербел Мор

Реалността е в окото на наблюдателя! ~ Бербел Мор
Реалността е в окото на наблюдателя! ~ Бербел Мор