Берлински университет

Нравствеността на един народ зависи от отношението към жената ~ Вилхелм фон ХУМБОЛТ
Нравствеността на един народ зависи от отношението към жената ~ Вилхелм фон ХУМБОЛТ