Бети Дейвис

Сексът е божията шега с човешките същества ~ Бети ДЕЙВИС
Сексът е божията шега с човешките същества ~ Бети ДЕЙВИС