Благата на живота

Това, което човек сам е съградил, сам може да го събори ♥ Петър ДЪНОВ
Това, което човек сам е съградил, сам може да го събори ♥ Петър ДЪНОВ