блокирана активност

Главата не бива да се прави на самостоятелна и да се опитва да върви без тялото, без сърцето
Главата не бива да се прави на самостоятелна и да се опитва да върви без тялото, без сърцето