Ежедневната борба за образование на малките деца в Северен Пакистан