Братя

Маркс и Европа бяха далеч, а тука бяха Цветан и Минко, два рождени братя-убийци ♥ Иван ВАЗОВ
Маркс и Европа бяха далеч, а тука бяха Цветан и Минко, два рождени братя-убийци ♥ Иван ВАЗОВ