Брехе Хофстейде

♥ Който не е спал добре не контролира успешно емоциите си
♥ Който не е спал добре не контролира успешно емоциите си