Бруно Бетелхайм

Най-важната ни задача се състои в придаване на смисъл на живота ~ Бруно БЕТЕЛХАЙМ
Най-важната ни задача се състои в придаване на смисъл на живота ~ Бруно БЕТЕЛХАЙМ