Буден ум и будно сърце

Човек всякога да има цветенце, че да му показва какво е състоянието му ♥ Петър ДЪНОВ
Човек всякога да има цветенце, че да му показва какво е състоянието му ♥ Петър ДЪНОВ