Бурята иде но Бог не е в бурята

Старото си отива безвъзвратно и няма повече живот за него, животът е за новото | Учителят ДЪНОВ
Старото си отива безвъзвратно и няма повече живот за него, животът е за новото | Учителят ДЪНОВ