човешките взаимоотношения

Ситият на гладния не вярва, здравия никога не разбира болния…
Ситият на гладния не вярва, здравия никога не разбира болния…