Чудомировият „Апел”

Не се подписвайте с ножчета върху историческите паметници | ЧУДОМИР
Не се подписвайте с ножчета върху историческите паметници | ЧУДОМИР