чувствителност

За да прикриваме лъжите си, ние, хората, най-често използваме лицето си
За да прикриваме лъжите си, ние, хората, най-често използваме лицето си