Чувството за несправедливост

Чувството за несправедливост е като нож, който отваря рана в ума ~ Дон Мигел РУИС
Чувството за несправедливост е като нож, който отваря рана в ума ~ Дон Мигел РУИС