Д-р Франк Кинслоу

Оставеният без наблюдение ум е източник на много нещастия ~ Франк КИНСЛОУ
Оставеният без наблюдение ум е източник на много нещастия ~ Франк КИНСЛОУ