д-р Цин Ли

Няма лекарство, което да окаже същото директно въздействие върху здравето, както разходката в прекрасна гора ~ Д-р Цин ЛИ
Няма лекарство, което да окаже същото директно въздействие върху здравето, както разходката в прекрасна гора ~ Д-р Цин ЛИ