да се научим да казваме НЕ

Учителите казваха колко възпитана била, но как се чувстваше Анджела, така и никой не разбра
Учителите казваха колко възпитана била, но как се чувстваше Анджела, така и никой не разбра