Дан Валдшмид

Не пропилявайте живота си напразно, опитвайки се да живеете разумно | Дан ВАЛДШМИД
Не пропилявайте живота си напразно, опитвайки се да живеете разумно | Дан ВАЛДШМИД