Данте Габриел Росети

На местата, където теб те няма, няма и живот ~ Данте Габриел Росети
На местата, където теб те няма, няма и живот ~ Данте Габриел Росети