Дарбата да се страхуваш

Най-висшият интуитивен сигнал е страхът. В него винаги трябва да се вслушвате | Гавин Де БЕКЪР
Най-висшият интуитивен сигнал е страхът. В него винаги трябва да се вслушвате | Гавин Де БЕКЪР