Държавата В очакване на Месия

Българинът е толкова честолюбив, толкова горд, че всеки си мисли, че е роден за министър ♥ Петър ДЪНОВ
Българинът е толкова честолюбив, толкова горд, че всеки си мисли, че е роден за министър ♥ Петър ДЪНОВ