Декамерон

Често човек си мисли, че е далече от щастието, а то с тихи стъпки вече е дошло до него | Джовани БОКАЧО
Често човек си мисли, че е далече от щастието, а то с тихи стъпки вече е дошло до него | Джовани БОКАЧО