ДЕМОКРИТ

От удоволствията, най-приятни са тези, които ни спохождат най-рядко | ДЕМОКРИТ
От удоволствията, най-приятни са тези, които ни спохождат най-рядко | ДЕМОКРИТ