Денят на победата

9 май ~ Светът по детски се усмихна: “Мир!”
9 май ~ Светът по детски се усмихна: “Мир!”